Охранителна дейност и сигурност

Предлагаме широк спектър от услуги в сигурността:

Решения за публичния сектор

Имаме опит с реализирани проекти и образователни институции, общини и държавни учреждения. Осигуряваме охранители с необходимите качества и отношение, специално обучени за работа в публичния сектор. Успехът ни в този сектор се дължи на правилния подход, съобразен със специфичните особености на всяка институция. Членовете на охранителните екипи са преминали през специална процедура за одобрение. Те са напълно подготвени за работа в средата на обществените институции, както за работа с деца и възрастни хора. Адаптираме нашите решения според вида и спецификата на всеки имот, за да предложим интегрирани услуги, които по категоричен начин да гарантират сигурността на активите на клиента.
Предлагаме решения с осигуряването на физическа охрана или техническа охрана до цялостно управление на логистични центрове, паркинги и складове.

24/7/365

НЕПРЕКЪСНАТО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ДЕЖУРЕН ЦЕНТЪР

Разполагаме със собствен център за непрекъснато видеонаблюдение, оборудван с модерна техника. Решението е подходящо за мониторинг чрез видеонаблюдение на сгради, паркинги, промишлени, складови помещения и строежи, както и на работни помещения или клиентски центрове.
Наблюдението се извършва в реално време от дежурни диспечери. При желание на клиента, може да се прави запис изцяло или в определени интервали от време. Системата позволява на потребителите да се свързват през интернет и да наблюдават в реално време картина от камерите, инсталирани в техните обекти. Системата има възможност и за известяване чрез SMS или по електронна поща при наличие на определено събитие.

Физическа охрана

Контрол на достъп

Мониторинг и реакция

Охрана, в случай на пожар, бедствие или авария

Осигуряваме пожарна кола

Осигуряваме спешна медицинска помощ

Правилници, инструкции и планове, в случай на аварийна ситуация

Обучение на персонала

  • Разработване и внедряване на системи за фирмена и лична сигурност
  • Проектиране и изпълнение на системи за физическа сигурност
  • Защита на информацията, защита от подслушване
  • Информационна сигурност, предотвратяване на неоторизиран достъп до автоматизирани информационни системи и защита на бази данни
  • Проектиране, производство и продажба на технически средства за сигурност, охрана и защита на информацията
  • Извършване на проучвания, проверка за лоялност, информационно осигуряване 
  • Консултации и дейности във връзка със Закона за защита на класифицираната информация /ЗЗКИ/ 
  • Провеждане на обучения в областта на сигурността

Специално работно облекло

Пролет - Лято

Есен - Зима

Scroll to Top
Scroll to Top

Свържете се с нас

всеки ден от 7:30 до 19:30 ч.
или намерете отговора: