От основи до ключ и отвъд това – Проф. Йоаким Каламарис, AXION GROUP пред списание Forbes

Проф. Йоаким Каламарис, председател на борда на директорите на AXION GROUP, разказва за развитието на строителния бранш и фасилити мениджмънт пазара в България Как взехте решението да правите бизнес в България? Българският пазар предлага отлична възмож­ност иновативни теории да бъдат приложени на практика, а не просто тествани на теория. Това създава отлични предпоставки за реали­зация на корпоративни …

Вижте повече →
Scroll to Top
Scroll to Top

Свържете се с нас

всеки ден от 7:30 до 19:30 ч.
или намерете отговора: