Техническа поддръжка

Инспектиране, поддръжка и обслужване:

Развиваме нашата дейност на територията на четири държави. Стратегията ни е ориентирана изцяло към клиента и неговите специфични нужди, а целта ни е да реализираме неговите виждания, чрез професионални решения.

Планираната превантивна поддръжка се извършва чрез периодични посещения, съгласно Годишен план на дейностите, съобразен с нормативните изисквания, предписанията на производителя и добрите практики въведени във фирмата.
Дейностите се извършват по предварително съгласуван времеви график, така че да не смущават работата на Вашите служители и клиенти.

 • ОВиК системи
 • Електрически системи
 • Сплинклерни системи
 • Хладилна техника
 • Електрически инсталации
 • Отоплителна, вентилационна и климатична инсталация
 • Резервно електрическо захранване
 • Структурни кабелни системи
 • Електрически инсталации и окабеляване
 • Системи за управление на сгради
 • Поддръжка на басейни
 • СМР дейности
 • Системи за сигурност и пожароизвестяване
 • Охранителни системи
 • Кало-масло сепараторни системи и филтри
 • Водопроводни и канализационни инсталации
 • Пожароизвестителни и пожарогасителни системи
 • Газови инсталации
 • Системи за контрол на достъпа
 • Профилактика и поддръжка на системи за видео-наблюдение и контрол
 • Профилактика и поддръжка на системи за енергиен мониторинг
 • Профилактика и поддръжка на специализирано електро-оборудване
 • Централизирана поддръжка на дейта центрове
 • Генератори
 • UPS системи
 • Геотермални системи
 • BMS системи
 • Планова и аварийна поддръжка
 • Превантивна и прогнозна поддръжка
 • Архитектурни и инженерни решения
 • Изграждане и поддръжка на рекламни съоръжения
 • Поддръжка на хардуерни системи
 • Софтуерни решения
 • Асансьорни уредби, ескалатори и травелатори
 • Антималуер и антивирус защита за бизнеса IT мрежова оптимизация на сигурността
 • Системи за контролиран трафик; преброяване на хора и автомобили
 • Отдаване под наем на нови генератори
 • Ключарски услуги за дома и автомобила
 • Мениджмънт на събития
 • Обемни декорации
 • Система за контрол и откриване
 • Газови инсталации
 • Водопроводни инсталации
 • Поддръжка на димо топлоотвеждащи системи
 • Монтаж и доставка на консумативи
Scroll to Top
Scroll to Top

Свържете се с нас

всеки ден от 7:30 до 19:30 ч.
или намерете отговора: