СМР Дейности

Като част от интегрираните фасилити услуги на КАЛАМАРИС ГРУП ТФМ, нашият екип предоставя планирани или по заявка строително-ремонтни услуги.
Според изискванията ви осигуряваме качествени услуги, както в един конкретен обект, така комплексно за целия ви имотен портфейл в България.
Ние от КАЛАМАРИС ГРУП ТФМ предоставяме строително-ремонтни дейности, реновации, ребрандиране, интериорни адаптации и др. Няма работа, която да е прекалено обикновена или прекалено сложна за нас.

  • Реконструкция
  • Реновация
  • Интериорна адаптация
  • Сградни ремонти 
  • Обща сградна поддръжка
  • Проектиране, реконструкция и преустройство на ОВиК и електро инсталации
  • Осъществяване на всички видове строително-монтажни работи по части ОВиК и електро
  • Техническо ръководство на строително-монтажните работи
  • Осигуряване на всички сертификати и декларации за съответствие на вложени материали
You cannot copy content of this page
Scroll to Top