Пожароизвестителни, пожарогасителни и противопожарни системи

Ние предлагаме цялостно решение, което включва ранна детекция и ограничаване на огъня. Разполагаме с необходимия ресурс и специалисти, за да предложим адекватни решения, независимо от типа обект: проектиране на пожароизвестителна система, доставка и изграждане на инсталацията, както и последващата гаранционна и следгаранционна поддръжка.

 

  • Поддръжка на пожарогасителни инсталации и противопожарни системи
  • Частни пожарни автомобили
  • Обслужване и презареждане на пожарогасители
  • Доставка на нови пожарогасители

Доставка и монтаж на Ампули BONPET

за локално гасене на пожари в начален стадий

Изграждане, поддръжка и обновяване

Осигуряваме най-добрия възможен сервиз и поддръжка на техническите системи и инсталации. Нашите сервизни пакети включват широк набор от индивидуални модули, осигуряващи точното ниво на обслужване, в съответствие с Вашия обект.
За всеки клиент, ние създаваме уникален график на поддръжка, съобразен със специфичните особености на основната му дейност.

Комплексна услуга

Предлагаме комплексна услуга по инсталиране, подмяна и ремонт на сградни инсталации и съоръжения. Осигуряваме адекватна и своевременна гаранционна и следгаранционна поддръжка на съоръженията. Ние можем да извършим ремонт на всички видове сградни инсталации и съоръжения. Сервизните ни екипи са оборудвани с необходимите инструменти, части и специализиран транспорт, за да могат да отстранят възникнали повреди или затруднения в експлоатацията. Освен ремонт, клиентите могат да получат съвети за правилната експлоатация по отношение на енергийната ефективност, възможностите за обновяване на инсталациите, за надграждане чрез автоматично управление и контрол.

Специално работно облекло

Пролет - Лято

Teh-rab-obleklo-1

Есен - Зима

Scroll to Top
Scroll to Top

Свържете се с нас

всеки ден от 7:30 до 19:30 ч.
или намерете отговора: