Инвестиции в имоти

 AXION инвестиции в имоти е също така е инвестиционен фонд за недвижими имоти позволяващ на инвеститорите да получат същите ползи, които биха получили при инвестиции във взаимните фондове, като получат същата подкрепа за професионално и портфолио управление. Инвестиции във фондове за недвижими имоти с директно инвестиране в активи.

Ние инвестираме в жилищни, търговски и корпоративни имоти, въпреки, че те също така могат да включват и инвестиции в необработваеми земи, жилищни комплекси и замеделски земи.

 • Нашият многостранен подход към снабдяването, анализирането и надзора на инвестициите осигурява на нашите клиенти цялостен и интегриран подход за решаване на техните нужди от инвестиции в жилищни имоти.
 • Нашият институционален опит ни позволява да дадем възможности на нашите инвеститори чрез директен достъп до ръчно подбрани инвестиционни възможности, по-ниски такси и и по-голяма прозрачност.
 • Нашата широка мрежа и репутация като предпочитан капиталов партньор, управлява постоянен поток от отличаващи се възможности. След това използваме строг подход за анализиране и в крайна сметка подбор на възможностите, които намираме за привлекателни.
 • Нашият инвестиционен екип и консултантски съвет колективно имат няколко десетилетия опит със сделки от водещи институции и от целия сектор на недвижимите имоти.
 • Работим с най-добрите строителни предприемачи, които имат експертен опит на оперативния и местния пазар,  свързан с всякакъв вид сделка.
 • Ние сме фокусирани върху възможностите за създаване на качествени жилища на достъпни цени.

Ние сме партньор на парите

 • Защитаваме капиталите;
 • Обещаваме реалистични възстановявания/постъпления;
 • Доказваме нашия потенционал;
 • Ние осигуряваме печеливши сделки;
 • Ние предоставяме нашия опит;
 • Гарантираме пригодността на общите инвестиции;
 • Ние насърчаваме изграждането на отношения, мениджмънт на имоти и общо управление на собственост.
Scroll to Top
Scroll to Top

Свържете се с нас

всеки ден от 7:30 до 19:30 ч.
или намерете отговора: