ДДД, Борба с вредителите

Предлагаме ефективен и екологичен контрол на вредителите, насочен към максимално ограничаване на техните популации и разпространение, чрез нарушаване на репродуктивните им способности. Решаваме проблема Ви, но не на всяка цена, не и за сметка на Вашето здраве. За целта използваме единствено пестициди, заемащи челни места в листата на безвредните за хората препарати на Световната здравна организация WHO.

Scroll to Top
Scroll to Top

Свържете се с нас

всеки ден от 7:30 до 19:30 ч.
или намерете отговора: